شعر احساسی و رمانتیک 92

شعر احساسی و رمانتیک 92گاه برای ساختن باید ویران کرد ، گاه برای داشتن باید گذشت

و گاه در اوج تمنا باید نخواست . . .شعر احساسی و رمانتیک 92


صبر کردن دردناک است ،

و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر

این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش .شعر احساسی و رمانتیک 92خدا از بهترین ها فقط یه دونه خلق کرده

 دقت کردید چقدر تنهائید . . . ؟
شعر احساسی و رمانتیک 92میل دریا گر کنی ، من دیده را دریا کنم

میل صحرا گر کنی ٬ من سینه را صحرا کنم

نا امیدم گر کنی میمیرم اما باز هم

در همان حالت که میمیرم دعایت می کنم . . .

/ 1 نظر / 8 بازدید
shadi

مال قرن بوغ هست مثلامیخوای بگی جدیدبود