اس ام اس عارفانه غم 92

اس ام اس عارفانه  غم 92


تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکست و

از سادگی خیانتاس ام اس عارفانه  غم 92


با تو بودن خیلی وقته که گذشته

بی تو بودن مثل مهر سرنوشته

حالا اسم تو را هی زمزمه کردن

واسه من نه تو میشه نه فرقی دارهاس ام اس عارفانه  غم 92


از دشمنان برند شکایت به دوستان

 چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم ؟


اس ام اس عارفانه  غم 92


از تو متنفرم حتی اگر اندازه تمام ستاره های آسمان هم دوستم داشته باشی

برایت آرزوی مرگ نمیکنم چون باید بمانی و خوشبختی من و بد بختی خود را ببینی

منتظر آن روز هستم

مانند روزی که رفتی و گفتی دیگر باز نمی گردی

/ 0 نظر / 20 بازدید