میدونی که چه موقع می فهمی دنیا دو روزه؟

جملات غممیدونی که چه موقع می فهمی دنیا دو روزه؟

وقتی که اونی که دوستش داری بهت بگه تا آخر دنیا باهاتمجملات غم


حسنت همیشه در فزون باد

رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت

هر روز که باد در فزون بادجملات غم


آسمان را ستاره زیبا می کند

باغ راگل عشق را محبت چشم را اشک ودوستی را(تو)جملات  غم


بگیر از من تو ای دل یادبودی

 که تنها لایق این دل توبودی

هزاران خواستند این دل بگیرند

 ندادم چون عزیز دل تو بودیجملات غم


زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

 و دلم بس تنگ است بی خیالی سپر هر درد است

 باز هم می خندم آن قدر می خندم که غم از روی رود

/ 0 نظر / 14 بازدید