اس ام اس عشق فروش

اس ام اس عشقمی نویسم خاطرات از روی درد

 تا بدانی دوریت با من چه کرد .

آنکه هر روز هوس سوختن ما می کرد

کاش امروز بود و تماشا می کرد .


اس ام اس عشقعاشق شدم و محرم این کار ندارم

فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم

 بسیار شدم عاشق از این پیش

 آن صبر که هر بار بود این بار ندارماس ام اس عشقمیگم شبا ستاره ها تا میتونن دعات کنن

 نورشونو بدرقه ی پاکی خنده هات کنن .

/ 0 نظر / 16 بازدید