اس ام اس عاشقانه و ناب تیر 92

 

اس ام اس عاشقانه و ناب تیر 92


همیشه فکـر میکـردی فـاصلـه ی میـان من و تـو از شنبـه است تـا جمعه

بی آنکـه بدانی از جمعه تـا شنبـه فقط یک روز فـاصلـه است


اس ام اس عاشقانه و ناب تیر 92


خسته ام از لبخند اجباری خسته ام از حرفای تکراری

خسته ام از خواب فراموشی زندگی با وهم بیداریاس ام اس عاشقانه و ناب تیر 92هنوز هم دستانم دستانت را

چشمانم چشمانت را و لبانم لبانت را نشانه می رود

چه زیباست انتظار آغوشت را کشیدن ، حتی زیباتر از گذشتهاس ام اس عاشقانه و ناب تیر 92وقتی که حق حق عشق ، گریه احتیاجه

سر جنون سلامت ، که بهترین علاجهاس ام اس عاشقانه و ناب تیر 92چیزی که یعضی ها رو عزیز میکنه

شادی دیدارشون نیست

بلکه غم ندیدنشونهاس ام اس عاشقانه و ناب تیر 92گل فرستادی مرا ای بهتر ازگل روی تو

من چه دارم تا به جای گل فرستم سوی تو  ؟

/ 1 نظر / 23 بازدید
شادی

سلام وب قشنگی داری خوشحال میشم ب منم سربزنی[دست]