سوگند به زیبایی چشم هایت و به ریزش همیشگی اشک هایم

اسمس عاشقانه غم و غصه


سوگند به زیبایی چشم هایت و به ریزش همیشگی اشک هایم

که من به خیال با تو بودن نیز قانعم

 پس خیالت را از من نگیر

که خیالت مهربانترین تصویر دنیاستاسمس عاشقانه غم و غصه


من به خود می بالم که در این قصر یخی

 دوستی دارم که دلش آیینه ی خورشیداسمس عاشقانه غم و غصههدیه ای که برای تولد من آورده بود یک تابلو بود

که با خط درشت رویش نوشته بود :

زندگی پوچ و بی معناست

 در صورتی که او همیشه به من می گفت : تو تموم زندگی منی !

/ 0 نظر / 8 بازدید