فرمول تبدیل تاریخ هجری قمری به تاریخ هجری شمسی

تمام وقایع تاریخی ایران با تاریخ هجری قمری ثبت و ضبط شده است

برای تبدیل تاریخ هجری قمری به تاریخ هجری شمسی باید از فرمول زیر استفاده کرد.

ابتدا سال قمری را به عدد 34 تقسیم می نمائیم .

خارج قسمت به دست آمده را از عدد مقسوم که همان تاریخ قمری است کسر می کنیم

باقیمانده سال شمسی را نشان می دهد.

تبدیل تاریخ,تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

 

/ 0 نظر / 50 بازدید