چقدر عجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمی یاره

چقدر عجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمی یاره

 تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه

 تا فریاد نکشی کسی به طرفت بر نمی گرده

 تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمی یاد

و تا وقتی نمیری کسی تورو نمی بخشه

/ 1 نظر / 18 بازدید