اس ام اس عارفانه و عاشقانه جدید

اس ام اس عارفانه و عاشقانه جدید


دوشت داشتن یه نفر دیوونگیه!

دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست

دوست داشتن کسى که دوست داره وظیفست

اما دوست داشته شدن توسط کسیکه دوسش دارى زندگیه . . .اس ام اس عارفانه و عاشقانه جدیدگل همیشه نازم نبودی چاره سازم

 نکردی مهربونی به قلب پرنیازم

آخه این اسمش وفا نیست راه ورسم عاشقانیست

  وقتی که دلم گرفته دل شکستن که روانیستاس ام اس عارفانه و عاشقانه جدیدبه من گفتی که دل دریاکن ای دوست

 همه دریاازآن من کن ای دوست

دلم دریاشدودادم به دستت

 مکش دریا به خون پرواکن ای دوست
اس ام اس عارفانه و عاشقانه جدید


سوز آهم درگلو پنهان شده

 ابر چشمم مملو از باران شده

ازنسیم عشق تو زندگىطوفان شده

 ای خدا این قلب من آشفته از هجران شده

/ 1 نظر / 9 بازدید