اس ام اس دوست دارم 92

اس ام اس دوست دارم 92اگر با آتش عشقت مرا بسوزانی

 باز هم با خاکسترش خواهم نوشت دوستت دارماس ام اس دوست دارم 92


در را باز کن خبری دارم

 قلبم را بشکاف نامه ای دارم

 نامه را باز کن ، دوستت دارماس ام اس دوست دارم 92عشق نمی پرسه تو کی هستی ؟

 عشق فقط میگه : تو ماله منی ، عشق نمی پرسه تو اهل کجایی ؟

 فقط میگه : توی قلب من زندگی می کنی ، عشق نمی پرسه چه کار میکنی ؟

 فقط میگه : باعث میشی قلب من به ضربان بیفته ، عشق نمی پرسه چرا دور هستی ؟

 فقط میگه همیشه با منی ، عشق نمی پرسه دوستم داری ؟ فقط میگه : دوستت دارم

/ 0 نظر / 15 بازدید