جوک

 

پیامک شوهر به زن :

نترسیاااا ولی من از پله های اداره افتادم

و خانم جهانپور منو که بیهوش بودمو رسوند

بیمارستان بهوش اومدم

احتمال خونریزی مغزی هست

پای چپ و دنده راستمم شکسته …

جواب زن به شوهر :

خانم جهانپور کیه ؟

 

 

منبع : جوک

/ 0 نظر / 20 بازدید