اس ام اس عاشقانه اشک 92

اس ام اس عاشقانه اشک 92گوهر دل را نزن بر سنگ هر ناقابلی

 صبر کن پیدا شود گوهر شانس قابلی . . .اس ام اس عاشقانه اشک 92شب شکست ، پیمان شکست

 عهدی شکست ، قلبی شکست

از شکست هر شکستی بر دلم آهی نشست . . .اس ام اس عاشقانه اشک 92تنها داروئی که 2 خاصیت داره چشم های قشنگ توست

که هم آرومم میکنه هم داغون !

/ 0 نظر / 14 بازدید