تا دنیا دنیاست بمون کنارم

اسمس عاشقانهتا دنیا دنیاست بمون کنارم

 من هیچ کسو غیر تو دوست ندارم

 تا دنیا دنیاست دل من فداته

 اول دلی که عاشقه خنده هاتهاسمس عاشقانهیادمه که همیشه میگفتی :

 برو من همیشه پشتت هستم

 ولی هیچ وقت فکر اون خنجر که پشتت قایم کرده بودی رو نمیکردم !اسمس عاشقانه


اگر می خواهی در زندگی خوشبخت باشی

 هرگز به بدبختی کسی نخند

/ 0 نظر / 16 بازدید