اس ام اس احساسی و رمانتیک 92

اس ام اس احساسی و رمانتیک 92نمی دانم چه حسی هست این عاشقی؟

وقتی می نشینم ، وقتی راه می روم ، وقتی می خوابم دوستت دارم

وقتی صدایی می اید دوستت دارم ، وقتی سکوت است دوستت دارم

چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ایاس ام اس احساسی و رمانتیک 92غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک کردم

 تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم

 هیچوقت تو و محبتهایت را از یاد نمی برماس ام اس احساسی و رمانتیک 92تنها این کوه است که اگر به او بگویی دوستت دارم

 او نیز بلند فریاد میزند : دوستت دارم دارم دارماس ام اس احساسی و رمانتیک 92


ای کاش قطره اشکی بودم که بر گونه هایت

می زیستم تا بدانی چقدر دوستت دارم

/ 0 نظر / 16 بازدید