اس ام اس عشق و عاشقی 92

اس ام اس عشق و عاشقی 92خواستم از عشق برات بگم گفتم می دونی

 خواستم از غم برات بگم گفتم می دونی

 حالا از ته قلبم می گم دوستت دارم چون نمی دونیاس ام اس عشق و عاشقی 92زندگی را اشکی بیش نمی دانم

 پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم دوستت دارماس ام اس عشق و عاشقی 92بی بهانه که دوستت دارم

ناشیانه که دوستت دارم

من که لمست نکرده ام ،اما

می زنم حدس بعد یک کاما

بوسه های تو خاصیت دارد

دل برایت اهمیت دارد

/ 0 نظر / 12 بازدید