اشعار حافظ

اشعار حافظ

 

من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی

در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 

اشعار حافظ


تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

که توسنی چو فلک رام تازیانه توست

 

اشعار حافظ


چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

از این حیل که در انبانه بهانه توست

 

اشعار حافظ


سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

 

 

منبع :اشعار حافظ

/ 0 نظر / 25 بازدید