اس ام اس عشق و عاشقی 92

اس ام اس عشق و عاشقی 92


دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو

 بلکه برای شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنماس ام اس عشق و عاشقی 92


مرا صد باز اگر از خود برانی دوستت دارم

 به زندان جفایت گر کشانی دوستت دارم

 به پیش خلق گر نتوان حدیث عاشقی گفتن

 درون سینه ی تنگم نهانی دوستت دارماس ام اس عشق و عاشقی 92میخوام روی حرفم هنوز ایستاده باشم

 بذا دوستت دارم رو هزار بار گفته باشم

 بخوای تا قیامت می گم دوستت دارم رو

بهونه ای نمی خوام به دستت داده باشم

 ما که گفتیم هزار بار تو یک بار هم نگفتی

 ولی نزدیکه اون روز که به دامم بیفتی
اس ام اس عشق و عاشقی 92آن کس که می گفت دوستم دارد

 عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد

 رهگذری بود که روی برگ های خشک پاییزی راه می رفت

 صدای خش خش برگ ها همان آوازی بود که

من گمان می کردم میگوید : دوستت دارم

/ 0 نظر / 19 بازدید