+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++

به سلامتى مامان و بابام که از بچه شانس نیاوردن !+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++


به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه که:

قبول کردن بعضی پیشنهادها فقط از اعتبار آدم کم میکنه!+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++

به سلامتی اونایی که با هر چی بُر خوردن

آس موندن+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++


به سلامتی پدر بزرگـا که یه بار هم خوجگل و جیگر و عسیسم نگفتن

ولی با زنشون ۵۰ سال عاشقانه زندگـــی کردن !+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++


به سلامتی اونا که نامـــــردیای زمـــــونه نامـــــردشون نکرد


+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن

 کافی است از ایوان یک خاطره پایین بپری

به سلامتی خاطرات !+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++


به سلامتی خودمون

 که خوبیم ولی بعضیا فکر می کنن خوبی از خودشونه !+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++


به سلامتی اونایی که ما رو فقط واسه خودمون می خوان

نه واسه اونچه که خودشون از ما می خوان !+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++


به ﺳﻼﻣﺘﯽ اوناییکه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ اونا رو ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ “ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﺵ ﺷﻠﻮﻏﻪ”

ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩشون می دونن ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎن !


+++++ دل نوشته های به سلامتی +++++