+++++ دلنوشته تنهایی +++++

اگر هر لحظه ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭو ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ بشی برات ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ اوﻣﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﺷﮏ ﮐﻦ ﺩﻟـــﺖ ﺗﻨﻬـــــﺎﺳﺖ

  
+++++ دلنوشته تنهایی +++++گاهی آدم های تنها خیلی خوش شانس هستند

چون کسی رو ندارن که از دست بدن !+++++ دلنوشته تنهایی +++++


دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست

که در حسرتت خاک می خورند

چه اشتباه مهیبی !

آنجا که سرنوشت

عشق را به دلم پیوست کرد

و مرا در پوشۀ تنهائی گذاشت !+++++ دلنوشته تنهایی +++++


خــواب هـایِ تـو

هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تـنــهـایـی مـی پـرنـد

مـی نـشـیـنـند

رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـی شـونـد …!+++++ دلنوشته تنهایی +++++


درست مثل یک جزیره

از همه طرف به تنهایی محدودم

و چشم به راه یک کاشف+++++ دلنوشته تنهایی +++++


اونکه می خواست منو بفهمه نتونست !

اونکه میتونست بفهمه نخواست !

این شد که تنهایی تمام قد منو بلعید !+++++ دلنوشته تنهایی +++++


بگذار مرز تنهایی را رد کنم …

ببین گذرنامه ام فقط مهر لب هایت را کم دارد …+++++ دلنوشته تنهایی +++++


ای تنهاترین تنهای شب های تنهایی من ،

تو تنها کسی بودی که تنهایی هایم را تنها به تو گفتم !

آه ای خدای من چه شبها که تن ها ،

تنها آرامیدند و در تنهایی فریاد دوستت دارم سر دادند


+++++ دلنوشته تنهایی +++++


وقتی عاشقانه هایت بوی رفتن می داد

این روزهای تنهایی دور از انتظار نبود+++++ دلنوشته تنهایی +++++


می دانی که من جز با تو

با هر کس که باشم

باز تنهایم؟

+++++ دلنوشته تنهایی +++++