اس ام اس احساسی برای تیر 92 SMS


ز غمت پیر شدم زوق شکفتن ندارم

بخدا دوست دارم جرات گفتن ندارم !اس ام اس احساسی برای تیر 92 SMSتقصیر هیچکس دیگه نیست ، قصه ما تموم شده

حیف همه خاطره ها ، به پای کی حروم شدهاس ام اس احساسی برای تیر 92 SMSدلم ز نازکی خود شکست در غم عشق

 وگرنه از تو نیاید که دل شکن باشیاس ام اس احساسی برای تیر 92 SMSزیبا ترین آغاز را با تو تجربه کردم

پس تا زیباترین پایان با تو می مانماس ام اس احساسی برای تیر 92 SMS


 کاش دوست داشتن فرستادنی بود

تا از راه دور تقدیمت می کردم  !اس ام اس احساسی برای تیر 92 SMSشب قراریست که ستاره برای بوسیدن ماه می گذارد

و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند


اس ام اس احساسی برای تیر 92 SMS