اس ام اس غروب 92

به امید چتر فردایت خیس بارانم

 از طلوع عشق تا غروب سرنوشت دوستت دارم

 

 


اس ام اس غروب 92
 

قشنگترین نگاهم را برایت کنار گذاشتم

 تا بدانی با تمام وجود دوستت دارماس ام اس غروب 92من آنقدر دوستت دارم که

اگر از پریشانی یک لحظه دوست داشتنم آگاه بودی

 تمام لحظه های عمرت برایم می گریستی