اس ام اس عاشقانه 92طعنه بر طوفان مزن ، ایراد بر دریا مگیر

 عاشق ساحل شدن موج را دیوانه کرد .
اس ام اس عاشقانه 92


هیچ صبحانه ای طعم لبخند نخواهد داد

 از فردا ، حالا که ساز می روم می روم میزنی

 خورشید بی عسل نگاهت هر صبح از طلوعش پشیمان خواهد شد .
اس ام اس عاشقانه 92


سلام گل قشنگم ، آسمون یه رنگم

کاش بدونی عزیزم ، چقدر برات دلتنگم