اس ام اس  عشق 92تو یعنی یک کبوتر را ز تنهایی رها کردن

 خدای آسمان ها را به آرامی صدا کردن

 


اس ام اس  عشق 92
 

بگذار سرنوشت هر راهی را که می خواهد برود

 راه ما جداست ، ابرها هم هرچه می خواهند ببارند ، چتر ما خداست .اس ام اس  عشق 92


با هیچ بارانی ردپایت از کوچه های قلبم پاک نمی شود .