جملات عاشقانه


به لبخندی مرا از غم رها کن

 مرا از بی کسی هایم جدا کن

اگر مردن سزای عاشقان است

 برای مردنم هر شب دعا کن . . .جملات عاشقانهعشق یعنی سکوت دو نگاه

 خنده ات از عشق لبریز

 اما بی صدا . . .
جملات عاشقانه


امیدوارم که دانه‌ای بر خاک بفشانی

هرچند خُرد بوده باشد

و با روئیدنش همراه شوی

تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد.