اس ام اس عاشقانه
این سینه همیشه راز دارد

 همواره به تو نیاز دارد

 رفتی که رها شوی ز دستم اما

 این رشته سر دراز دارداس ام اس عاشقانه
باز باران بارید خیس شد خاطره ها

 مرحبا بر دل ابری هوا

 هر کجا هستی باشد آسمانت آبی

 تمام دلت از غصه ها خالی بماند
اس ام اس عاشقانههر روز رخسار تو گل میچینم

 یک روز نبینم رخ تو میمیرم

 در حسرت روی تو در تمام ش
اس ام اس عاشقانه


طلا، یار با وفا، نسیم صبا

 آخر وفا، نفس و هوا، تکی به خدا
اس ام اس عاشقانه