من می خوام کبوتر دل تو رو اسیر کنم

 

این دل تشنه رو از چشمه عشقت سیر کنم

 

بزنم به موج دریای خیال عشق تو

 

باقی عمرم و عاشقونه با تو پیرکنم!